Per veïns/es

No hi posis entrebancs i protegeix el teus béns!

Si ets veí o comerciant dels carrers on passarà el correfoc, vigila! Sigues PRUDENT i AJUDA’NS a preparar el terreny! Sobretot, cal retirar qualsevol cosa que sigui un ostacle per a l’espectacle.

  1. Retira el teu vehicle de la zona per on passarà la cercavila de foc.
  2. Tanca les portes, les finestres i els balcons de casa teva, és a dir, qualsevol obertura per la qual pugui entrar una guspira o un coet.
  3. Sobretot protegeix els aparadors, vidres i altres elements de l’immoble. Per exemple, amb cartrons o fustes.
  4. Recull la roba estesa i plega els tendals per evitar que s’encenguin.
  5. No tireu aigua als assitents al correfoc encara que us ho demanin metre duri l’espectacle.